Verkko ja laitteet

VERKKO- JA LAITERATKAISUT

Suunnittelen tilaustyönä erilaisia verkkoratkaisuja.
Suunnittelu perustuu tarvekartoituksen lisäksi olemassaolevien laite- ja verkkoresurssien kartoittamiseen. Tavoitteena on löytää asiakkaan kannalta kokonaisedullisimmat vaihtoehdot.
Tietoturvakysymysten huomioiminen on keskeinen osa suunnittelua.

Mikäli kokonaistaloudellisesti on tarkoituksenmukaista, pyrin suosimaan suunnittelussa Open Source / Linux-järjestelmien tarjoamia edullisia mahdollisuuksia.

Konsultoin asiakasta laite- ja ohjelmistohankinnoissa, sekä tarvittaessa suoritan verkon aktiivilaitteiden, sekä työasemien asennusta ja konfigurointia.

Asiakkaitteni käyttöön olen asentanut ja konfiguroinut mm. seuraavia verkkosovelluksia:

– Magento – verkkokauppasovellus
– Lime Survey – mielipidekyselysovellus
– Sugar CRM – asiakkuudenhallintajärjestelmä
– Moodle – verkko-oppimisympäristö
– Group-Office – työryhmäohjelmisto
– osCommerce – verkkokauppasovellus
– CloverShop – verkkokauppasovellus
– Joomla – sisällönhallintajärjestelmä
– WordPress – blogi/sisällönhallintajärjestelmä
– CMS Made Simple – sisällönhallintajärjestelmä
– phpBB – keskustelufoorumisovellus
– SimpleMachines – keskustelufoorumisovellus

Lisäksi kokemusta löytyy myös www- ja tiedostopalvelinten asennuksista.