www

WWW-TOTEUTUKSET

Teen kotisivutoteutuksia, niin yritysten, yhteisöjen kuin yksityishenkilöidenkin tarpeisiin. Tavoitteena on toteuttaa kulloinenkin tekeillä oleva sivusto mahdollisimman hyvin asiakkaan toiveita vastaavasti.

Sivuston korostettu selkeys, keveys sekä käyttäjäystävällisyys ovat olennaisia tavoitteita kotisivutoteutuksissani.

Tarvittaessa huolehdin asiakkaan puolesta verkko-osoitteen (domain) varaamisesta, sekä hankin tarvittavan internet-palvelintilan mahdollisimman kustannustehokkaalta palveluntarjoajalta.

Kotisivujen ylläpito

Sivustojen ylläpidot pyritään tekemään mahdollisimman lyhyellä viiveellä. Asiakas voi halutessaan itse ylläpitää hänelle toteuttamiani kotisivuja, tai sivujen ylläpito voidaan jättää minun tehtäväkseni. Pääsääntöisesti sivujen ylläpidot laskutetaan tuntityönä.

Mikäli asiakas haluaa oppia itse ylläpitämään omia kotisivujaan, annan tarvittaessa koulutuksen, sekä toimitan ylläpitoon tarvittavat ilmaiset freeware/open-source ohjelmat.

Sisällönhallintajärjestelmä

Erityisesti laajojen, usein päivitettävien sivustojen tarpeisiin on useimmiten tarkoituksenmukaisinta asentaa ja ottaa käyttöön ns.sisällönhallintajärjestelmä (CMS).

Tarvittaessa asennan ja konfiguroin asiakkaani käyttöön tarpeeseen parhaiten soveltuvan ilmaisen
sisällönhallintajärjestelmän, jonka avulla laajojenkin sivustojen sisällöntuotanto ja ylläpito on mahdollista tehdä omatoimisesti.Ensisijaisesti kyseeseen tulee tällöin WordPress, Joomla tai CMS Made Simple, joiden kaikkien asennuksesta, käyttöönotosta ja konfiguroinneista minulla on kokemusta.

Verkkosovellukset

Lisää asentamistani verkkosovelluksista Verkko- ja laiteratkaisut sivulla.